وبینار هفتگی ۱

در این وبینار درباره پایداری فازهای روتیل و آناتاز ماده TiO2 تحت فشار با کد وسپ – رسم ساختار نواری، چگالی الکترونی و داس ماده سیلیکون با کد کوانتوم اسپرسو صحبت شد.